Algemene voorwaarden online aankopen

1. Algemeen

 • De online webshop van Looxs Sint- amelbergalaan 60, Temse, BE0882.172141 , biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
  Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Looxs.
 • Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Looxs houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Looxs aanvaard zijn.

2. Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro incl. Btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Productenaanbod

 • Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
 • De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en mogen in geen enkel geval verder doorverkocht worden.
 • De webshop wordt met de grootste zorgvuldigheid up to date gehouden, toch is mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Looxs niet.
 • Looxs is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Looxs kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er een product niet op stock is of niet meer beschikbaar.
 • Vragen over leveringstermijnen, leveringswijze of beschikbaarheid kunnen steeds per mail gesteld worden aan kelly@looxs.be

4. Online order

 • De klant voegt de gewenste producten toe in het winkelmandje en volgt de online bestelprocedure. Eens de bestelling bevestigd is en de online betaling voltooid is, krijgt Looxs de bestelling door en gaan wij over tot de afgesproken leveringswijze:
 • Verzending binnen straal van 7km

  • Verzending met Bpost
  • Afhaling in Schoonheidssalon Looxs
 • Volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij een online order

  • via bankcontact 
  • via Visa
  • Via betaalapp.
 • De aankoop is pas voltooid wanneer de klant van Looxs een bevestigingsmail heeft ontvangen.
 • De aangekochte artikelen worden bij de klant thuis geleverd volgens onze leveringsvoorwaarden of kunnen opgehaald worden binnen de openingstijden van schoonheidssalon Looxs

5. Eigendomsrecht

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de eigendom van Looxs
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Looxs te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Looxs.
 • Schoonheidssalon Looxs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

6. Levering

 • Artikelen worden, na ontvangst van betaling, verpakt en geleverd via Bpost.
 • Bestellingen worden op de eerste volgende werkdag verzonden.
 • Voor een verzending wordt er €4,95 in rekening gebracht, vanaf €75 is de verzending gratis
 • Uw bestelling kan ook opgehaald worden in schoonheidssalon Looxs.
 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de
  levering, moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan Kelly@looxs.be

7. Herroepingsrecht

 • De consument heeft het recht aan Looxs mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 •  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk contact opnemen met kelly@looxs.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de
  levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Looxs, Sint-Amelbergalaan 60, 9140 Temse.
 • De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken.
 • Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Looxs zich het recht voor om
  een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
 • Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn
  • betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

8. Privacy

 •  De verantwoordelijke voor de verwerking, Looxs, respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 • De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
  • Het verzenden van e-mails met acties en promoties .
  • Het verwerken en verzenden van bestellingen en daarbij horende bevestigingsemails
  • Interne opvolging m.b.t. marketing en service na verkoop
 • U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Schoonheidssalon Looxs, Sint-amelbergalaan, 9140 Temse, Kelly@looxs.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 • In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Schoonheidssalon Looxs, Sint-Amelbergalaan 60, 9140 Temse, kelly@looxs.be 
 • Looxs behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt versleuteld opgeslagen, Looxs heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

9. Cookies

 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen  ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 • Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

10. Geldigheid voorwaarden

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 • Het nalaten op gelijk welk moment door Looxs om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

11. Contactgegevens

 • Schoonheidssalon Looxs is bereikbaar via:
 • Tel: 0474 88 05 40
 • E-mail: Kelly@looxs.be
 • Adres: Sint-Amelbergalaan 60, 9140 Temse

12. Wijziging voorwaarden

 • Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
 • Schoonheidssalon Looxs kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
 • Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

13. Bewijs

 • De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. Recht

 • Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
 • Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank te Dendermonde bevoegd.